Fond cestovního ruchu

ROK 2018

Běrunice Běrunice

Ostrá              Ostrá

Máslovice        Znak

Nová Ves I

Krchleby      Krchleby

ROK 2017

Statut Fondu cestovního ruchu 2017

Český Brod      Znak


Máslovice       Znak

Stará Lysá      Stará Lysá znak


Ostrá             Znak Ostrá

 

Kostelní Lhota Znak Kostelní Lhota 

 

Lysá nad LabemZnak Lysá nad Labem


Milovice            Znak Milovic

 

 

ROK 2016

Statut Fondu cestovního ruchu 2016

sto Sadská  Znak
 

Neratovice       Neratovice


Český Brod         Znak


Nová Ves IObec Pátek       Znak Pátek

Datum a čas

Dnes je neděle, 23. 1. 2022, 6:27:13

Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 1. 2022

zatazenosde

Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Přehrát/Zastavit Další

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

KLÍČ K PAMÁTKÁM:

Věrnostní program na český hradecn a zámcích aneb 6. prohlídky zdarma.Přečtěte si krátká pravidla hry.
 
Ministerstvo kultury, NPÚ a Asociace majitelů hradů a zámků zvou k objevování krás památek České republiky. VÍCE ZDE
Klíč k památkám

Obsah

 

 
Strategie pro řízení a organizaci CR v turistické oblasti Polabí
                                               2007- 2013
 
 
 
1. Úvod
Turistická oblast Polabí, neboli  04 – Střední čechy Polabí, je jednou z mnoha turistických destinací České republiky, které nemají významnou turistickou historii,    a které v posledních letech začaly hledat svoji tvář, aby mohly konkurovat tradičně silným turistickým destinacím.

Z hlediska cestovního ruchu se historicky jedná vesměs o oblasti příměstské rekreační turistiky regionálního významu. Právě rekreační potenciál této oblasti společně s dobrou dopravní dostupností vedl k tomu, že již v druhé polovině 19. století byla v této oblasti vyhledávaná letoviska zejména pražských měšťanů. V dobách socialistických, kdy se turistický zájem soustřeďoval do míst s koncentrací velkých odborářských zařízení, upadla oblast Polabí v turistické nevědomí a jeho přednosti začínají být objevovány až v posledních letech.

Součástí snah o zviditelnění tohoto poměrně velkého území Středočeského kraje je vybudování fungující struktury destinačního managementu, která bude plnit všechny jeho typické funkce.
 
Pro objasnění, co je myšleno destinačním managementem, lze použít definici tohoto pojmu uvedenou ve Výkladovém slovníku cestovního ruchu z roku 2002. 

"Destinační management - soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovního ruchu v dané destinaci. Výsledkem takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního ruchu, společně sdílené logo, značka kvality, společný (sdílený) informačně - rezervační systém, tvorba cenové politiky, provádění výzkumu a sběru statistických dat z oblasti cestovního ruchu, iniciace partnerství soukromého a veřejného sektoru cestovního ruchu i podpora profesních spolků, sdružení a organizací. Součástí destinačního managementu je návštěvnický management, model LAC a tzv. spektrum rekreačních příležitostí. Realizátorem je Společnost destinačního managementu (DMC).
 
2. Analýza výchozí situace, stav řízení a organizace CR

V porovnání s jinými místy, kde snahy o zřízení organizace cestovního ruchu byly iniciovány již v polovině devadesátých let, v Polabí se první aktivity v tomto směru projevily téměř o deset let později. Nicméně toto zpoždění se zdá být dneska nevýznamné a destinační management Zlatý pruh Polabí je profesionální veřejností pozitivně hodnocen a má své pevné místo ve struktuře organizace a řízení cestovního ruchu ve Středočeském kraji a v neposlední řadě i v rámci ČCCR- Czechtourismu.
 
Po několika partnerských jednáních subjektů participujících na projektu Výstaviště v Lysé nad Labem „Zajímavá místa Polabí“ byly na jaře 2005 institucionalizovány tyto aktivity založením obecně prospěšné společnosti Zlatý pruh Polabí, o.p.s se sídlem na Loučeni. Zakladateli bylo 8 podnikatelských subjektů a během 2 měsíců k ní na bázi partnerských smluv přistoupilo 6 největších měst v regionu.
 
Činnost Zlatého pruhu Polabí, o.p.s (ZPP) probíhá na partnerské bázi na konkrétních projektech nebo aktivitách. Ke konci ledna 2009 je partnerem ZPP celkem 63 subjektů.
Partnerskými smlouvami je pokryto téměř celé území turistické oblasti 04 dle členění Czechtourismu a schválené Koncepce rozvoje CR ve Středočeském kraji.
 
ZPP je řízen správní radou a kontrolní funkci vykonává dozorčí rada.
 
Během 4 - letého fungování se navázaly vazby na klíčové subjekty v řízení cestovního ruchu v kraji a ČR
a)ČCCR - Czechtourism
b) Krajský úřad Středočeského kraje
c) Středočeská turistická a informační služba, a.s.
d) destinační managementy ostatních oblastí kraje (Posázaví, Český ráj, Rakovnicko)
e) mikroregiony a MAS na území turistické oblasti (Svatojiřský les, Podlipansko, Kokořínsko, Pošembeří, Polabí, Vyhlídky...)
f) městské úřady a jejich odbory cestovního ruchu, kultury a památkové péče
g) profesní organizace a sdružení (AHR, ATUR CZ, ATIC ČR, KHK)

Za těchto pár let je možno vyjmenovat i pár konkrétních úspěchů, které se podnikatelům sdruženým v ZPP a jeho partnerům povedlo realizovat
- Grand prix Regiontour 2007
- 2. místo Tourpropag 2007
- úspěšné projekty v rámci dotačních řízení kraje na turistické produkty / Polabím na kole, Polabím na lodi , Tři dny ve vojenství
- úspěšné projekty v rámci dotačních řízení kraje na systém značení turistických cílů
- famtripy a prestripy
- pravidelně se opakující Turistická fóra Polabí / již 9x /
- GO REGIONTOUR - Brno
- Regiony České republiky –Lysá nad Labem
- Semináře pro průvodce organizované Českou centrálou cestovního ruchu a Asociací průvodců ČR
- příspěvky v rámci konferencí se zaměřením na cestovní ruch
- společné prezentace s městy a podnikateli v CR . 
 
Všechny aktivity byly doposud realizovány na bázi dobrovolné práce zakladatelů bez nároku na odměnu nebo refundaci vynaložených nákladů. Již 2x byla podána žádost o dotaci ze SROP na podporu a fungování profesionální organizace cestovního ruchu, ale ve velké konkurenci ostatních projektů nebyla úspěšná a byla vždy zařazena mezi náhradní projekty. V roce 2008 jsme podali žádost do výzvy č. 18 v rámci ROPu.  


3. Hlavní cíle  řízení a organizace CR v Polabí
 
Společným cílem všech subjektů aktivně se podílejících na cestovním ruchu v Polabí je vytvoření stabilní profesně orientované organizace na koordinaci, podporu a rozvoj cestovního ruchu v Polabí, která bude mít vytvořené pevné horizontální i vertikální vazby napříč strukturou cestovního ruchu na území Středočeského kraje a celé ČR, přispěje ke zvýšení návštěvnosti oblasti a prodejnosti jejích turistických produktů,  a vytvoření systému pro její financování.
Tato organizace má plnit tyto základní funkce destinačního managementu na území Polabí:
Ø      Propagace  turistického potenciálu Polabí, vytvoření silné pozitivní image oblasti jako celku
Ø      Marketing turistické destinace Polabí
Ø      Monitoring trhu
Ø      Koordinace subjektů cestovního ruchu v oblasti
Ø      Vytvoření a aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Polabí
Ø      Podpora tvorby regionálních produktů cestovního ruchu
Ø      Definice rozvojových potřeb cestovního ruchu v oblasti  a jejich prosazování do rozvojových strategií vyšších úrovní
Ø      Zajištění financování vlastní činnosti destinačního managementu
 
4. Cílové skupiny
Vytvoření profesionální organizace musí sloužit všem subjektům z privátní a veřejné sféry, které se v cestovním ruchu setkávají, a kterými jsou zejména
Ø      potenciální návštěvníci Polabí
Ø      veřejná správa, MMR, ČCCR-CzT, KÚ Stř. kraje
Ø      komunální sféra – města a obce v Polabí
Ø profesionální partneři – ubytovací zařízení, restaurace, hrady a zámky, muzea
Ø cestovní kanceláře, cestovní agentury
Ø profesní asociace - Hospodářská komora, AHR, ATIC ČR, ATUR ČR
Ø      média
Ø      vzdělávací instituce
Ø      mikroregiony, MAS
Ø      zahraniční regiony
5. Opatření (nástroje) pro realizaci strategie destinačního managementu
Pro naplnění strategie organizace cestovního ruchu a dosažení výše uvedených cílů je nutné pro oblast Polabí zajistit realizaci následujících opatření:
Þ    vybudování webového portálu turistické oblasti na bázi redakčního systému
Þ    fungující centrální infocentrum s koordinačními funkcemi k ostatním IC v oblasti
Þ    vytvoření a aplikace strategie PR a komunikační strategie
Þ    vytvoření a prosazování jednotného vizuálního stylu vybudování fotobanky turistických atraktivit a pozitivních zážitků
Þ    tvorba prezentačních materiálů – image prospekty, DVD
Þ    spolupráce s médii, monitoring tisku, inzerce, tiskové konference
Þ    propagační kampaně
Þ    vlastní ediční činnost – pro veřejnost (kalendář akcí, tipy na výlety, mapy) a odbornou veřejnost (manuál cestovního ruchu, MICE katalog)
Þ    vytvoření a aktualizace databáze služeb cestovního ruchu
Þ    sestavování kalendáře akcí CR na území oblasti
Þ    zavedení systému distribuce propagačních materiálů
Þ    regionální informační a navigační systém CR
Þ    účast na veletrzích cestovního ruchu
Þ    organizace famtripů a presstripů
Þ    podpora prodeje destinace – produktové balíčky
Þ    organizace setkání profesní veřejnosti (turistická fóra, semináře a workshopy)
Þ    statistická šetření
Þ    koordinace místních subjektů a vytváření partnerství
Þ    kooperace s turistickými oblastmi v ČR
Þ    kooperace s turistickými oblastmi v zahraničí
Þ    organizace vlastních akcí na podporu CR v oblasti a rozšíření turistické sezony v kraji
Þ    kooperace s Krajským úřadem Středočeského kraje, Středočeskou turistickou a informační službou, a.s., ČCCR v rámci jejich aktivit pro podporu domácího CR a propagace Polabí v zahraničí.
 
6.Zapojení klíčových aktérů
 
Základními principy činnosti destinačního managementu v Polabí jsou
Ø      partnerství a oboustranně výhodná spolupráce subjektů, které se na fungování cestovního ruchu v oblasti podílejí.
Ø    respektování a podpora již fungujících, vztahů, struktur a dělby práce v sektoru cestovního ruchu v oblasti, MAS a mikroregionech
Ø      orientace na společnou identitu turistické destinace
Ø     diferencovaný přístup k jednotlivým subregionům, a mikroregionům,  vycházející z potřeb, specifik a rozvojového potenciálu  těchto subregionů,      s ohledem na regionální produkty cestovního ruchu a vlastní turistickou identitu těchto subregionů
 
 
7.   harmonogram
 
1)    Pracovník destinačního managementu Polabí bude hlavní výkonnou pracovní silou řízenou správní radou společnosti ZPP a podřízenou předsedovi správní rady společnosti. Jeho hlavní pracovní náplní bude realizace níže uvedených jednotlivých bodů marketingové kampaně oblasti, její organizační a materiální zajištění, komunikace se všemi partnery projektu, zpracování a realizace závěrů turistických fór, setkáni TIC, partnerů projektu a požadavků správní rady společnosti, řízení centrálního TIC oblasti, administrativa projektu, komunikace s organizacemi CR vyšší úrovně i sousedních turistických oblastí
2)    Jednotný vizuální styl oblasti a grafický manuál – vytvoření, koordinace užívání loga oblasti na materiálech všech partnerů oblasti – jednotící prvek. Následné vytvoření kolekce propagačních a reklamních předmětů.
3)    Aktualizace Strategie rozvoje cestovního ruchu v Polabí a její prosazování v rámci partnerství ZPP
4)    Organizace pravidelných již zavedených Turistických fór Polabí se zaměřením na koordinaci spolupráce subjektů CR v oblasti – 2x ročně. Na těchto setkáních budou diskutovány hlavní body Strategie rozvoje CR v Polabí a marketingová kampaň včetně konkrétních připomínek a aktuálních potřeb partnerů.
5)    Definice rozvojových potřeb cestovního ruchu v oblasti a jejich prosazování do rozvojových strategií vyšších úrovní – především spolupráce s krajským úřadem a CzechTourismem
6)    Úprava webové prezentace oblasti Polabí s přípravou redakčního systému a důležitými marketingovými informacemi: kalendář akcí, novinky, tipy na výlety, mapy s různým zaměřením, e-shop se suvenýry Polabí, fotogalerie, informace pro tisk, informace pro potenciální obchodní partnery nebo virtuální prohlídku oblasti. Pravidelná aktualizace stránek.
7)    Průběžné budování fotobanky oblasti v tiskové kvalitě včetně zajištěných autorských práv + nabídky a zajištění možnosti využití pro všechny partnery. Fotobanka na webových stránkách oblasti. Vznik nové kolekce fotografií + využití archivu partnerů společnosti.
8)    Koordinační setkání vedoucích TIC – nastavení pravidel komunikace, výměny propagačních materiálů v rámci oblasti (stojánkový servis       a organizační zajištění), pravidelná setkání pro výměnu zkušeností, nápadů a řešení problémů a potřeb turistického ruchu v oblasti; pravidelná opakováná setkání.
9)    Vznik turistického informačního centra pro oblast Polabí, které ponese hlavní zodpovědnost za koordinaci a spolupráci s ostatními TIC; personální podpora ostatních TIC, certifikace CzechTourism, členství v asociaci ATIC
10)Vytvoření základních propagačních materiálů oblasti jako hlavního pilíře marketingové komunikace pro turistickou oblast. Grafická podoba jednotlivých materiálů bude tvořena s ohledem na vizuální styl oblasti a textová část bude podrobená kontrole subjektů působících v příslušných turistických cílech. Plánovány jsou zejména následující materiály:
I. Imageový katalog oblasti včetně DVD s virtuální prohlídkou a základními informacemi i pro profesionální sféru CR = hlavní obecné seznámení s možnostmi a nabídkou turistické oblasti, s jedinečnostmi, jednotlivými turistickými cíly, regionálními produkty
II. Tipy na výlet do Polabí = rozšíření a dopracování již vydané úspěšné verze brožury, doplnění dalších novinek, zdokonalení doplňkové mapy
III. Polabské kalendárium akcí = každoročně vydávaná brožura, která nabízí komplexní nabídku o turistických a kulturních akcích v oblasti, její nejaktuálnější verze bude umístěna na webových stránkách oblasti
IV. Katalog služeb = rozšíření a dopracování již vydaného přehledu služeb v cestovním ruchu v Polabí. Kromě tiskové podoby bude stále aktualizována webová podoba na internetových stránkách oblasti
V. Trhací mapa Nejzajímavější místa Polabí = obecná mapa s vyznačením maximálního počtu turistických cílů v oblasti včetně seznamu TIC pro využití všech návštěvníků oblasti. Umístěna bude v TIC oblasti, ale také turistických cílech oblasti.
VI. Miniskládačka = jednoduchý propagační materiál se základní informací o oblasti Polabí, zejména pro využití v rámci veletrhů a výstav a v sousedních turistických oblastech.
11)Public relations oblasti – průběžné pokračování budování dobrých vztahů s redaktory regionálního tisku, celostátních deníků, odborných časopisů. Aktualizace databáze kontaktů ZPP. Pravidelné tiskové zprávy, organizace presstripů.
12)Reklama prostřednictvím médií – s využitím následujících médií: rádio, noviny, časopisy, veřejné informační plochy nebo katalogy. Základní poselstvím bude zviditelnění oblastiv konkurenci již zavedených cílů a pozvánka k návštěvě Polabí s důrazem na jedinečné aspekty v nabídce oblasti Polabí pro vytipované cílové skupiny.
13)Podpora tvorby regionálních produktů cestovního ruchu a produktových balíčků dle požadavků trhu a partnerů = konkrétní návrh pro produktový balíček bude vždy tvořen s jednotlivými subjekty (nepřímá podpora prodeje)
14)Pravidelné sledování spokojenosti a potřeb potencionálních návštěvníků oblasti ve spolupráci se zapojenými partnery, Krajským úřadem Středočeského kraje a Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism a následné zohlednění výsledků pro další aktualizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu v Polabí a informovanost subjektů CR v Polabí, aby nabídka mohla být upravena a zlepšena.
Zajištění propagace v rámci veletrhů a výstav CR (REGIONTOUR, Regiony ČR, HOLIDAYWORLD, oblastní veletrhy v ČR a zahraniční veletrhy – spolupráce s krajským úřadem a Českou centrálou cestovního ruchu).